Leíró (Descriptor)

A leíró a vásárló bankszámlakivonatán megjelenő szöveg.

A leírót megadhatja az authorizációhoz (az adott összeg lefoglalása), terheléshez vagy visszatérítéshez (ez esetben ezt dinamikus leírónak hívjuk) a descriptor parameter használatával. Ha az authorizációhoz, visszatérítéshez vagy terheléshez nem ad meg leírót, akkor automatikusan a számla leíróját használjuk. A számlaleíró a számla létrehozásakor kerül megadásra a kezelőfelületen vagy pedig az API-on keresztül.

Formátum

A banki hálózattal való kompatibilitás érdekében a leírót bizonyos korlátok között adhatja meg. A leíró maximum 22 karakter hosszúságú lehet és kizárólag ACII karaktereket tartalmazhat:

a-z
A-Z
0-9
! # $ % &
( ) * + ,
- . / : ;
< = > ? @
[ ] ^ _ `
{ | } ~

A fenti korlátozást nem a Paylike határozza meg, hanem a kártyatársaságok (Visa, Mastercard).

A leíró használatáról az itt látható dokumentációnkban találhat további információt.

A leíró tartalma

Olyan leíró használatát javasoljuk, amelyet a vásárlók könnyen felismerhetnek, ezzel elkerülve az esetleges [jogvitákat]](/disputes). Amennyiben a vállalkozása neve eltér a kereskedelmi névtől (pl. a weboldal neve más, mint a cégnév), javasoljuk, hogy a vásárló által felismerhető nevet adjon meg.

Dinamikus leíró használatakor, hogy adjon meg további információt is, például az adott rendelési szám és a vállalkozás hivatalos vagy kereskedelmi megnevezése.

A teljes leíró, amelyet használunk a következő:

Számlaleíró vagy Dinamikus leíró Város, Ország

A várost (City) és országot (Country) a Paylike határozza meg a benyújtott számlainformáció alapján.

Példa egy dinamikus leíró használatára:

CoolSnicks Kft #2211 Budapest, Magyarország

A vásárló bankja határozza meg, hogy az adott leírót teljes vagy részleges módon jelenítik meg az ügyfél számlakivonatán.